domaca juha dana
00 kn
domace jelo dana
00 kn
domaci desert dana
00 kn
mesna plata 2p 50 kn | 3p 70 kn
riblja plata 2p 45 kn | 3p 60 kn
vegetarijanska plata 2p 30 kn | 3p 50 kn